Với khả năng chịu tải lên đến 150kg/ lượt nhún của tấm bạt, ban Cứ thoả sức bay nhảy và nhào lộn trên không trung mà không cân lo ngại đến vấn đề té ngã hay va chạm.
Nhảy lên, đáp xuống, trượt, lộn nhào, bật xa… Hãy làm mọi điều bạn thích để giữ cơ thể trên không trung.
Với những ô bạt nhún kết hợp với những động tác nhào lộn, tất cả sẽ đem đến cho bạn trải nghiệm “Nhảy tự do” thú vị trong nền nhạc sôi động tại Jump Arena.
Có 3 cấp độ gồm 34 kỹ năng đang đợi bạn chinh phục.
 

Level 1: Sơ cấp | Beginner: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVCXLvw2F7vFtASbgJguqrfqz-8KG1hyL


1) Bật bụng | Front drop
2) Bật lưng | Back drop
3) Bật ngồi | Sit drop
4) Bật chân liên tục| Rapid bounce
5) Bật bụng tiếp bật ngồi | Front drop to sit drop
6) Bật chân tiếp bật co gối | Bounce to knee drop
7) Bật chân tiếp bật ngồi | Bounce to sit drop
8) Bật chân quay 180 độ| Spin 180 while bouncing
9) Quay 180 tiếp bật lưng | Spin 180 to back drop


Level 2: Trung cấp | Intermediate : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVCXLvw2F7vEvUdvvAujUPtBA746EY3iP


1) Bật lưng liên tục | Rapid back drops
2) Bật ngồi liên tục | Rapid sit drops
3) Bật bụng liên tục | Rapid fron drops
4) Bật bụng tiếp bật lưng | Front dop to back drop
5) Bật dạng| Straddle jump
6) Bật cao tiếp bật gập | Pike jump
7) Bật cao tiếp bật lưng | Bounce to back drop
8) Bật cao quay 360 độ| spin 360 while bouncing
9) Bật lưng tiếp bật ngồi | Back drop to sit drop
10) Bật ngồi tiếp bật lưng | Sit drop to back drop
11) Bật ngồi tiếp quay 180 độ | Sit drop to spin 180
12) Bật thẳng thân tiếp bật ngồi | Straight bounce to sit drop
13) Quay 180 tiếp bật ngồi | Spin 180 to sit drop


Level 3: Chuyên nghiệp| Master : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVCXLvw2F7vGD5uz_lEMY3VZycr6lM2Sb


1) Co gối tiếp bật ngồi | Knee drop to sit drop
2) Bật cao tiếp bật bụng| Bounce to front drop
3) Bật thẳng thân tiếp bật lưng | Straight bounce to back drop
4) Bật co gối tiếp bật bụng | Knee drop to front drop
5) Bật co gối tiếp bật lưng | Knee drop to back drop
6) Bật gập tiếp bật bụng | Pike jump to front drop
7) Bật gập tiếp bật lưng | Pike jump to back drop
8) Bật gập tiếp bật ngồi | Pike jump to sit drop
9) Bật lưng tiếp bật bụng | Back drop to front drop
10) Bật ngồi tiếp bật bụng | Sit drop to front drop
11) Bật thẳng thân tiếp bật bụng | Straight bounce to front drop
12) Quay 180 tiếp bật bụng| Spin 180 to front drop

Chọn Trung tâm bạn muốn:

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Và các chương trình khuyến mãi mới nhất

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin thành công!
Đã có lỗi xảy ra, vui lòng tải lại trang!