Deal hot chào hè

Muốn "ĐI NHANH"

Muốn
Combo vé 60 phút + nước
175,000₫ 195,000₫
Muốn
Combo vé 120 phút + nước
260,000₫ 275,000₫

Muốn "ĐI XA"

Muốn
Combo 2 vé 60 phút + 2 nước
345,000₫ 390,000₫
Muốn
Combo 2 vé 120 phút + 2 nước
515,000₫ 550,000₫

Muốn "ĐI XA NỮA"

Muốn
Combo 4 vé 60 phút + 4 nước
688,000₫ 780,000₫
Muốn
Combo 4 vé 120 phút + 4 nước
1,028,000₫ 1,100,000₫

Muốn "ĐI XA HƠN NỮA"

Muốn
Combo 6 vé 60 phút + 6 nước
1,029,000₫ 1,170,000₫
Muốn
Combo 6 vé 120 phút + 6 nước
1,539,000₫ 1,650,000₫

Muốn "ĐI XA HƠN NỮA mà ĐÔNG"

Muốn
Combo 8 vé 60 phút + 8 nước
1,368,000₫ 1,560,000₫
Muốn
Combo 8 vé 120 phút + 8 nước
2,048,000₫ 2,200,000₫

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Và các chương trình khuyến mãi mới nhất

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin thành công!
Đã có lỗi xảy ra, vui lòng tải lại trang!
Trung tâm
Tài khoản
Messenger
Zalo
ionicons-v5-a
Trở lên