Nhảy thật cao trên bạt nhún và đáp xuống nhẹ nhàng trên túi khí

Búng thật cao và đáp xuống một cách êm nhẹ trên một chiếc túi khí lớn

Khu vực này cho phép bạn nhảy và rơi mình tự do, không có theo luật nào. Bật cao và búng mình ra xa để thử cảm giác rơi tự do trên túi khí khổng lồ.

 

Đăng ký cho nhóm trên 6 người

Tôi muốn nhận thông tin khuyến mãi của Jump Arena

1900789906