Rèn luyện nỗi sợ độ cao và vượt qua chướng ngại vật thành công

Cam đảm để vượt qua nỗi sợ độ cao.

Hãy bước đi một cách nhẹ nhàng và dũng cảm bước qua những chướng ngại vật trên không để

chinh phục nỗi sợ độ cao. Hãy bức phá giới hạn của bản thân và thách thức những người bạn cùng chơi.

Đăng ký cho nhóm 6 người hoặc hơn.

Tôi muốn nhận thông tin khuyến mãi của Jump Arena

1900789906