Biến mọi thứ không thể thành có thể với thử thành đi trên tường như người nhện

Thử xem ai đi trên tường cao nhất nào

Hãy thoát khỏi lực hút của trái đất

Bạn đã thử cảm giác đi trên tường thì sẽ như thế nào chưa?Hãy đến Jump Arena để thử và cảm nhận. Đây là một trong những phần rất thú vị bên cạnh tấm bạt nhún khổng lồ. Trải nghiệm cảm giác kì lạ, đi thăng bằng trên tường mà không cần sự hỗ trợ của tay hay bất kì dây thừng nào. Một cảm giác cực kì giống người nhện.

Đăng ký theo nhóm trên 6 người

Tôi muốn nhận thông tin khuyến mãi của Jump Arena

1900789906