Thông báo lịch hoạt động tại khu vui chơi bạt nhún Jump Arena

Jump Arena xin thông báo thay đổi lịch làm việc của tất cả trung tâm trên toàn quốc, kể từ ngày 18.03.2020 đến khi có thông báo mới. Chúng tôi chân thành xin lỗi nếu có sự bất tiện nào xảy ra đến Quý khách!

1900789906