Top bảng xếp hạng các thí sinh đã tham gia thi đấu Jump Arena Challenge

Top bảng xếp hạng các thí sinh đã tham gia thi đấu Jump Arena Challenge

Xếp hạng Họ Và Tên Ngày Tháng Năm Sinh Just Jump Just Ninja Just Climb Tổng Điểm Ngày Thăng Cấp
1 Nguyễn Tấn Cương 8/5/1993 7  25/3/2019
Nguyễn Tấn Cương 8/5/1993 7
Nguyễn Tấn Cương 8/5/1993 7
Nguyễn Tấn Cương 8/5/1993 7

Video phần thi của bạn Nguyễn Đức Trung - 09/09/1995. Người chiến thắng Tuần 13-19/5/2019

Số lượng khách hàng đã đăng ký online

0

Tổng giải thưởng cho người chiến thắng

  • 500,000VND/Tuần/ Cho một người chiến thắng duy nhất
  • 2,000,000Vnd/ Tháng
  • Tổng giải thưởng lên đến 5,000,000VND
1900789906