Top 3 thí sinh xuất sắc nhất tại Jump Arena Challenge

Top 100 thí sinh xuất sắc nhất tại Jump Arena Challenge

Bảng điểm người chơi còn lại

Xếp hạng Họ Và Tên Ngày Tháng Năm Sinh Just Jump Just Ninja Just Climb Tổng Điểm Ngày Thăng Cấp
1 Nguyễn Tấn Cương 8/5/1993 7  25/3/2019
Nguyễn Tấn Cương 8/5/1993 7
Nguyễn Tấn Cương 8/5/1993 7
Nguyễn Tấn Cương 8/5/1993 7

1900789906