Hiện tại có bao nhiêu trung tâm tại Jump Arena

Jump Arena đã và đang cố gắng cung cấp và mang dịch vụ đến nhiều người khắp cả nước Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại Jump Arena đang hoạt động chính thức 6 trung tâm, phân bổ đồng đều ở khu vực Miền Nam, Miền Bắc và Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Khu Vực Miền Nam có 4 trung tâm gồm:

  1. Jump Arena Him Lam, Quận 7
  2. Jump Arena Thảo Điền, Quận 2
  3. Jump Arena Lê Thị Riêng, Quận 10
  4. Jump Arena Climb Gigamall, Quận Thủ Đức

Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long gồm 1 trung tâm:

  1. Jump Arena Cần Thơ

Khu vực Miền Bắc gồm 1 trung tâm:

  1. Jump Arena Tăng Bạt Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
1900789906