Jump Arena – News

CHECK OUR NEWS

08 Jun10:00
08 Jun10:00
Jun 2018
Jun 2018
summer-camp

Summer Camp

Thoải mái vui chơi, luyện tập thể chất. Rèn luyện cho trẻ tính độc lập và thể hiện bản thân. Hòa nhập cùng bạn bè và xã hội cộng đồng.

12 Jun07:32
12 Jun07:32
Flat Mid Autumn Festival Poster-Print-CS6

MID-AUTUMN Night

Jump Arena – Mid Autumn Festival 2017 —&— October means Mid-Autumn Festival is round the corner. Besides indulging in mooncakes…